Er jeg mon uddannelses-/studieparat?

I løbet af 8. skoleår vil det blive vurderet, om du er uddannelsesparat. Dine lærere tager stilling til, om du samlet set – fagligt og socialt – forventes at blive klar til at starte på en ungdomsuddannelse efter endt 9. klasses prøve.

Mange erklæres parate, men gymnasiale uddannelser er noget anderledes struktureret skolemæssigt, end du er vant til fra folkeskolen. Kravene stiger markant, og du får flere lektier.

Hvordan kan jeg hjælpe dig med at forberede dig?

Jeg kan hjæpe dig med en plan, så du bliver uddannelsesparat – både i folkeskolen eller på din ungdomsuddannelse/ videregående uddannelse.

En plan der VIRKER!

Sammen ser vi på din arbejdsmængde og dine udfordringer – og jeg guider dig igennem. Den udvikling og læring du får med fra mig, vil gavne dig i dit videre liv, både arbejdsmæssigt og personligt.

Få energi til alt det sjove

Du bliver skarp til at planlægge. Du får overskud og energi tilbage – til det, der er sjovt! Målet er, at du kan ALT det du gerne vil nå i dit liv, men i et tempo, hvor du har dig selv med i processen. Uden at give op eller at få stress. Du lærer at træffe et valg – og at stå ved det!